Wet

Over de opiumwet, eigen gebruik en overheidsbeleid.

Opiumwet

Eind negentiende en begin twintigste was coca´ne even gemakkelijk verkrijgbaar als koffie. De handel was legaal en kleurrijke advertenties prijsden het poeder aan als wondermiddel Ĺvoor al uw kwalenĺ. Maar gaandeweg werd duidelijk dat coca´ne verslavend was. In 1914 werd het in de Verenigde Staten een verboden middel. Nederland liet niet lang op zich wachten. Na de ondertekening van een aantal drugsverdragen hobbelde het in 1928 achter Amerika aan. De opiumwet werd ingevoerd en het niet-medisch gebruik van coca´ne werd verboden.

Onaanvaardbaar risico
In 1976 werd de opiumwet gewijzigd met de scheiding van harddrugs (o.a. hero´ne, coca´ne, xtc en speed) en softdrugs (hasj en wiet). Harddruggebruik levert volgens de Nederlandse overheid een onaanvaardbaar risico op voor de gezondheid.

De wet stelt bezit, productie en handel van drugs strafbaar. Op het gebruik van drugs staat in Nederland geen straf. De maximale straf die je volgens de opiumwet kunt krijgen is twaalf jaar (voor smokkel).

Hoewel bezit van harddrugs in het algemeen strafbaar is, is een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik toegestaan. Voor coca´ne is deze hoeveelheid een halve gram.

Het gedoogbeleid zien we vooral terug wanneer het softdrugs betreft. Volgens de wet is iedereen strafbaar die meer dan vijf gram hasj of wiet bezit. Maar de politie zou het heel erg druk krijgen als de wet strikt moet worden gehandhaafd. Een andere reden voor het voeren van een gedoogbeleid is het houden van overzicht en controle op de handel en wandel van softdrugs.

Harm reduction
Harm reduction is een concept dat wereldwijd navolging vindt. Het gaat uit van de acceptatie van druggebruik en de beperking van schade aan de gezondheid en de omgeving van de druggebruiker. Het is praktisch, oplossingsgericht en de effecten zijn wetenschappelijk bewezen. Spuitomruil, methadonverstrekking en gebruiksruimtes zijn hier voorbeelden van. Harm reduction is gebasseerd op het beschermen van mensenrechten. Ook druggebruikers hebben recht op zorg, behandeling en voorlichting. Daarnaast dient het een economisch belang. Druggebruikers die geen hiv oplopen omdat ze schone spuiten krijgen, hoeven in de toekomst niet behandeld te worden.

Mainline
Doe de Quiz!
Kaart vd dag