Wet

Over de opiumwet, eigen gebruik en overheidsbeleid.

OpiumwetOnaanvaardbaar risico


Het gedoogbeleid zien we vooral terug wanneer het softdrugs betreft. Volgens de wet is iedereen strafbaar die meer dan vijf gram hasj of wiet bezit. Maar de politie zou het heel erg druk krijgen als de wet strikt moet worden gehandhaafd. Een andere reden voor het voeren van een gedoogbeleid is het houden van overzicht en controle op de handel en wandel van softdrugs.

Harm reduction
Harm reduction is een concept dat wereldwijd navolging vindt. Het gaat uit van de acceptatie van druggebruik en de beperking van schade aan de gezondheid en de omgeving van de druggebruiker. Het is praktisch, oplossingsgericht en de effecten zijn wetenschappelijk bewezen. Spuitomruil, methadonverstrekking en gebruiksruimtes zijn hier voorbeelden van. Harm reduction is gebasseerd op het beschermen van mensenrechten. Ook druggebruikers hebben recht op zorg, behandeling en voorlichting. Daarnaast dient het een economisch belang. Druggebruikers die geen hiv oplopen omdat ze schone spuiten krijgen, hoeven in de toekomst niet behandeld te worden.

Mainline
Doe de Quiz!
Kaart vd dag