Colofon

Deze website is een product van Stichting Mainline 2007

Redactie

Fotografie/ illustratie

Sylvia Weve

Maruschka Kraal

Adrie Mouthaan

Francis Nijenhuis

dr GJA Ramakers (Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, www.nin.knaw.nl/~ramakers/). Illustratie onder 'lichaam': Gekleurde zenuwcellen in de hersenschors vormen gezamenlijk het netwerk dat informatieverwerking mogelijk maakt.Slechts 1% van de zenuwcellen in het netwerk is gekleurd.

Vormgeving                

www.frenz.nl

Technische realisatie   

www.netklaar.nl

Stichting Mainline heeft getracht met auteursrechthebbenden contact op te nemen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Diegenen die menen op illustraties en/of tekst recht te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Stichting Mainline.
Postbus 58303
1040 HH Amsterdam
Telefoon (020) 68 22 660
Fax (020) 68 13 003.

Copyrights
                                                                                 

De copyrights van deze site liggen bij Stichting Mainline. Niets uit de teksten en het beeldmateriaal mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Mainline openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd worden.

Mainline
Doe de Quiz!
Kaart vd dag