Huisregels

Huisregels verschillen per gebruiksruimte. In de ene ruimte heerst een tijdslimiet, in de andere mag je niet basen. Belangrijk is dat huisregels zinvol zijn en door bezoekers en medewerkers gezamenlijk worden gedragen.

Waar kun je aan denken?

• Betrek bij het opstellen van huisregels bezoekers, medewerkers en buren.
Het is belangrijk dat huisregels aansluiten bij de behoefte van de betrokken partijen en dat iedereen er achter kan staan. Daarom is het van belang dat iedereen zijn visie op regels kan geven.

• Blijf huisregels toetsen aan de realiteit.
De realiteit kan veranderen. Als een ruimte bijvoorbeeld is opgezet voor een groep van voornamelijk injecterende gebruikers, en er zijn nauwelijk nog bezoekers die spuiten, bekijk dan of regels aangepast moeten worden.

• Wat is het effect van een regel?
In sommige gebruiksruimtes geld bijvoorbeel een tijdslimiet van dertig minuten, om te voorkomen dat bezoekers de hele dag door aan het gebruiken zijn. Zo'n tijdslimiet zou echter ook kunnen leiden tot haastiger gebruik, wat leidt tot grotere ontevredenheid over de flash, waardoor men liever buiten de ruimte zal willen gebruiken. Ga dus na welke gevolgen regels in tweede instantie kunnen hebben.

Meningen, tips of vragen?  Check het forum »

Mainline
Doe de Quiz!
Kaart vd dag