Personeel

Als medewerker in een gebruiksruimte kun je uiteenlopende taken hebben. Dienstverlener en toezichthouder, vertrouwenspersoon voor bezoekers en gezondheidsvoorlichter, en soms moet je eerste hulp bieden bij een overdosis.

Tips voor medewerkers:

• Goed contact met bezoekers
Goed contact met de bezoekers is de basis voor het werk in een gebruiksruimte. Je kunt mensen makkelijk aanspreken op gedrag en goed toezicht houden op de groep. Bovendien kun je door goed contact de expertise van bezoekers optimaal benutten.

• Kennis van drugs en gebruiksmethoden
Als je goed op de hoogte ben kun je makkelijk gesprekken voeren over het gebruik van bezoekers en herken je snel riskant gebruik.

• Kennis van infectieziekten
Een gebruiksruimte is een goede plek om gebruikers voor te lichten over infectierisico's.

• Kennis van eerste hulp bij een overdosis
Als je weet hoe je moet reageren in het geval van een overdosis kun je adequaat reageren.


Meningen, tips of vragen?  Check het forum »

Mainline
Doe de Quiz!
Kaart vd dag